logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN PUNITHA A/P SIVARAMAN
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
INTURA
Tel Pejabat
(Office Tel)
04-4218321
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
04-4214489
E-mel
(E-mail)
punitha@intura.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Human Resource Management (HRM)
2 Perkhidmatan Pelanggan

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Trainer of MyPortfolio
2. Pengurusan Tatatertib

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) 2010

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 2012
Penolong Pengarah, Unit Sumber Manusia, Hospital Sultanah Bahiyah, KKM 2012-2014
Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan, Hospital Sultan Abdul Halim, KKM 2014-2018
Perunding Latihan, INTAN Wilayah Utara, JPA 2018-kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2009
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2015