logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NORAINA BINTI MASDUKI @ ABDUL HANAN
Jawatan
(Position)
Timbalan Ketua Kluster (Pengurusan Projek)
Kluster
(Cluster)
Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847270
Telefon Bimbit
(HP No.)
019-3567903
Faks
(Fax)
03-20954300
E-mel
(E-mail)
noraina@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Kajian Kes
2 Pengurusan Alam Sekitar
3 Pengurusan Projek
4 Penulisan Kajian Kes

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Logical Framework Approach (LFA) dalam Pengenalpastian dan Perancangan projek
2. Creativity Index (CI)
3. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
4. Futures Thinking & Scenario Planning (Asas)
5. Penilaian Projek Berasaskan Outcome
6. Pengurusan Risiko Projek
7. Pembangunan Kajian Kes sebagai Alat dalam Latihan

BAKAT
TALENT
1. Melukis
2. Menyanyi
3. Pengacaraan Majlis
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Univerisiti Malaya Pengurusan Alam Sekitar 2008
Ijazah Universiti Malaya Zoologi 1998

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. · Master Trainer Certificate Level IV in Training and Assessment (2013) oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) & IRS Training Sdn. Bhd. Certified by Australian National Training Council & Management Consultancy International

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Pembantu Penyelidik, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya 1998-2001
Penolong Pengarah, Bahagian Sains & Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi & Alam Sekitar April 2001 - Julai 2001
Penyelaras Program, Unit Pembangunan Profesional, Program Pembangunan Profesional, INTAN Julai 2001 - Januari 2002
Penyelaras Program, Unit Diploma Pengurusan Awam (UDPA), Program Pembangunan Profesional, INTAN Januari 2002 - Julai 2005
Penyelaras Program, Unit Pengurusan Alam Sekitar, Program Alam Bandar, INTAN Julai 2005 - Julai 2006
Ketua Penolong Pengarah, Program Pengurusan Alam Sekitar, INTAN Julai 2008 - Disember 2011
Ketua Penolong Pengarah, Program Pengurusan Projek, INTAN Januari 2012 - Jun 2013
Perunding Latihan Kanan, Sub-Kluster Pengurusan Projek, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, INTAN Jun 2013 - Julai 2016
Timbalan Ketua Kluster, Sub-Kluster Pengurusan Projek, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan Julai 2016 - sekarang

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
· (Buku: Draf Pertama dalam semakan) Logical Framework Approach (LFA): Panduan Praktikal Pelaksanaannya dalam Pengenalpastian dan Penyediaan Projek Awam
Artikel Jurnal/Journal Articles
· Research on Perception of Public Sector Employees Towards Safety, Health and Environment in the Workplace (2012), Buletin Kajian INTAN
· Kajian Kes ‘Mana Satu Yang Berbaloi’ oleh Abd. Rahim Md. Jamil & Noraina Masduki (2012)
· Kajian Kes ‘Lumpur oh Lumpur’ – mendapat tempat Ke-2 dalam International Case Study Writing Competition (2011) anjuran Case Writers Association of Malaysia (CWAM) dan dibentangkan semasa 3rd International Conference on Case Writing, 8-9 Nov 2011

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012