logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK NORSHUHAIDY BIN SHABUDIN
Jawatan
(Position)
TIMBALAN PENDAFTAR WILAYAH
Kluster
(Cluster)
INTURA
Tel Pejabat
(Office Tel)
04-42180321 (216)
Telefon Bimbit
(HP No.)
019-3116390
Faks
(Fax)
04-4218326
E-mel
(E-mail)
shuhaidy@intura.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Kumpulan Dinamik (GD) /Pengukuhan Pasukan (team building)
2 Pengurusan Kualiti (TQM)/ KIK
3 Perkhidmatan Pelanggan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara Pengurusan Awam 2005
Master International Islamic University Malaysia Management 2001
Ijazah Universiti Utara Malaysia Pentadbiran Perniagaan 1998

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penyelaras Projek - Pusat Pengurusan dan Kualiti INTAN 2004
Penyelaras Program - Unit Diploma Pengurusan Awam (UDPA) INTAN 2005
Pegawai Tadbir - Program Pengurusan Kewangan INTAN 2007
Pegawai Tadbir Latihan - INTAN Wilayah Utara 2007
Perunding Latihan Kanan - Unit Pengurusan Kualiti dan Produktivti, INTAN Wilayah Utara 2008
Timbalan Pendaftar Wilayah - INTAN Wilayah Utara 2016

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JPA 2009
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JPA 2016