logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NUR AIMIE BINTI MOHD AZLAN
Jawatan
(Position)
Perunding Latihan
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7335
Telefon Bimbit
(HP No.)
013-7976685
Faks
(Fax)
03-2093 4135
E-mel
(E-mail)
nuraimie@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bimbingan dan Kaunseling/Motivasi

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Diploma Lanjutan Universiti Malaya (UM) Pentadbiran Awam 2015
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Pengurusan Awam 2015
Ijazah Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Pembangunan Sumber Manusia 2009

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Pengarah S41 di Jabatan Tenaga Kerja Tapah, Kementerian Sumber Manusia 2013 - 2014
Perunding Latihan M41 di INTAN Bukit Kiara, Jabatan Perkhidmatan Awam. 2015 - Sekarang

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED