logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN ANIS ROHAIDA BINTI MAT ALI
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847742
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
anisrohaida@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Blue Ocean Strategy
2 Information Technology
3 Kejuruteraan Perisian
4 Pengurusan Maklumat
5 Pengurusan Projek
6 Perolehan

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Determination and result oriented
2. Continuous Learner

BAKAT
TALENT
1. Berlakon
2. Menyanyi
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi MARA Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Sistem Cerdas 2004
Diploma Universiti Teknologi MARA Diploma Sains Komputer 2001

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Teliti Computers Sdn Bhd 2005
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2006
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 2010
Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak 2011
Institut Tadbiran Awam Negara 2012

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED