logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHD KAMARUL AZNAN BIN RASHED
Jawatan
(Position)
Pendaftar
Kluster
(Cluster)
INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847227
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
aznan@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Belanjawan
2 Perolehan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Utara Malaysia Sarjana Sains (Pengurusan) 2014
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Diploma Sains Pengurusan 2013
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Diploma Pengurusan Awam 2003
Ijazah Universiti Sains Malaysia Sarjana Muda Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan) 2000

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Acad Systems (Penang) Sdn. Bhd. 2000
Kementerian Kerja Raya 2002
Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia 2012
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 2015

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Kementerian Kerja Raya (2007)