logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NURHANIS BINTI MUHAMAD MUDZAFFAR
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kecemerlangan Bahasa
Tel Pejabat
(Office Tel)
Telefon Bimbit
(HP No.)
0132113446
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
nurhanis@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bahasa
2 Komunikasi

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan sesi pembelajaran Bahasa Inggeris.
2. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan penilaian kompetensi Bahasa Inggeris.

BAKAT
TALENT
1. Pengacaraan Majlis
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN 2010

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
GURU BAHASA (DG41) INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) 2011
ENGLISH TEACHER (CAMBRIDGE IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL MALAYSIA 2012-2017
GURU BAHASA (DG41) UNIT BAHASA INGGERIS KLUSTER KECEMERLANGAN BAHASA INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA 2017-KINI

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED