logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
DR. MOHD AZLAN BIN ZAHARUDIN
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Ex-INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
03 – 2084 7346
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
azlanz@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Perniagaan
2 Pengurusan Strategik

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Entrepreneurship Research

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
PhD. University of Nottingham,UK Entrepreneurship 2017
Master Universiti Malaya MSc in Science & Technology Management 2008
Ijazah Ehime University, Japan B.Mech.Eng 1998

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Bahagian Pembangunan Organisasi, JPA 2002-2003
Bahagian Keselamatan Negara 2003-2006
Bahagian Khidmat Pengurusan, JPA 2008-2010
Bahagian Dasar Teknologi Hijau,KeTTHA 2010-2011
KLuster Ekonomi dan Kewangan Awam, INTAN,JPA 2016-kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
The Underutilization of the Government Multipurpose Card (MyKad)-unpublished
Green Technology Financing Scheme (GTFS) in Malaysia : Revealing the Competency Trap-unpublished
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED