logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
DR. MOHD AZLAN BIN ZAHARUDIN
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam
Tel Pejabat
(Office Tel)
03 – 2084 7346
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
azlanz@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Perniagaan
2 Pengurusan Strategik

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Entrepreneurship Research

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
PhD. University of Nottingham,UK Entrepreneurship 2017
Master Universiti Malaya MSc in Science & Technology Management 2008
Ijazah Ehime University, Japan B.Mech.Eng 1998

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Bahagian Pembangunan Organisasi, JPA 2002-2003
Bahagian Keselamatan Negara 2003-2006
Bahagian Khidmat Pengurusan, JPA 2008-2010
Bahagian Dasar Teknologi Hijau,KeTTHA 2010-2011
KLuster Ekonomi dan Kewangan Awam, INTAN,JPA 2016-kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
The Underutilization of the Government Multipurpose Card (MyKad)-unpublished
Green Technology Financing Scheme (GTFS) in Malaysia : Revealing the Competency Trap-unpublished
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED