logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AHMAD TARMIZI BIN ZAKARIA
Jawatan
(Position)
Timbalan Ketua Kluster
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03 2084 7302
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
tarmizizakaria@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
1. Sukan
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Victoria University of Wellington Public Policy 2008
Diploma INTAN Pentadbiran Awam 2003
Ijazah Universiti Islam Antarabangsa Undang-Undang 2000

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Peguambela dan Peguamcara 2001
Penolong Pengarah,Seksyen Harta Tanah Persekutuan,Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian, Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi 2002
Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam 2003
Ketua Penolong Pengarah, Unit Pembangunan, Sektor Kewangan dan Perolehan, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara 2008
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam 2016
Timbalan Ketua Kluster, Sub Kluster Pembangunan Kepimpinan, INTAN Bukit Kiara 2017

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
APC - 2012