logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN AMINAH BINTI SABUDIN
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7285
Telefon Bimbit
(HP No.)
0137221760
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
aminahs@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Maklumat
2 Pengurusan Strategik

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Pengurusan Projek
2. Information Strategic Plan (ISP)
3. Enterprise Architecture (EA)

BAKAT
TALENT
1. Motivator
2. Medicator
3. Metafizik
4. Mobile Doctor in Electronic Medication
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Open University Columbo Electronic Medication 2010
Diploma Open University Columbo Electronic Medication 2008
Ijazah UKM Sains Komputer 1998
Diploma ITM Sains Komputer 1987

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Degree in Electronic Medication
2. Ijazah Sarjana Muda Komputer Sains

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Jabatan Kajicuaca Malaysia 1987
Kementerian Pendidikan Malaysia 1992
SUK Selangor 1993
JPA Bahagaian Pencen 1996
TUDM Subang 1997
Jabatan Meteorologi Malaysia 1999
Jabatan Pendfatarn Pertubuhan Malaysia (ROS) 2005
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan) 2007
Kementerian Kesihatan Malaysia 2015
MaCGDI 2016
Jabatan Alam Sekitar Malaysia 2017
INTAN Bukit Kiara 2018

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED