logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
RUZAIDA BINTI TIRUN
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847804
Telefon Bimbit
(HP No.)
0196387168
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
ruzaida@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Projek

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Komputer Sains 1988
Diploma Institut Teknologi Mara (ITM) Komputer Sains 1984

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED