logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
TUAN HAJI MOHD GUNAWAN BIN CHE AB AZIZ
Jawatan
(Position)
FELO PENYELIDIK KANAN
Kluster
(Cluster)
Ex-INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847821
Telefon Bimbit
(HP No.)
016-3073379
Faks
(Fax)
03-20921512
E-mel
(E-mail)
gunawan@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Lain-lain Open International University for Complementary Medicines, Colombo Integrated Methaphysics Science of Meditation 2005
Diploma Lanjutan INTAN Pengurusan Awam 2000
Ijazah International Islamic University Malaysia Islamic Revealed Knowledge and Heritage 1995

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Pengarah Pengurusan, Bah. Hal Ehwal Undang-Undang, JPM 1996
Pen. Pengarah, Jab. Perkhidmatan Awam Malaysia 2003
Timbalan Pengarah Kewangan, Jabatan Perangkaaan Malaysia 2005
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Penyelarasan dan Penyelidikan, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) 2007
Pegawai K.P.I. kepada YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri 2009
Felo Penyelidik Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 2018

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Solat: Kejayaan Hakiki, Utusan Publication and Distributors, 2005
Azan: Dakwah Yang Sempurna, Utusan Publication and Distributors, 2005
Apakah Tugas Hakiki Saya Sebagai Seorang Muslim?, Jahabersa, 2006
Masjid Itu Hidupku, Telaga Biru, 2008
Hebatnya Aura Masjid, Inteam Publishing, 2012
Nasihat Rabbani Buat Ahli Politik Demokrasi, Majlis Ittihad Ummah, 2015
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS
"Anak Yatim: Tanggungjawab Siapa?", Seminar Pengurusan dan Pembangunan Anak Yatim Negeri Pahang 2017, 28 Sept. 2017, Grand Darul Makmur Hotel, Kuantan
"Pembentukan Strategi Pengurusan Masjid", Persidangan Antarabangsa Pengurusan Fasiliti Masjid (ICMFM 2015), 22-23 April 2015, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru
"Anugerah Masjid Malaysia", Persidangan jawatankuasa Khas Sekretariat Ulama-Umara, 29 Januari 2013, Jabatan Perdana Menteri

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Darjah Johan Mahkota Wilayah (J.W.M.), Wilayah Persekutuan
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2008, JAWHAR, JPM
Penerima pertama Anugerah Khas (Kategori AKRAM Utama) 2006, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia