logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NURBAITY BINTI ABDUL GHANI
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pembangunan Kepakaran
Tel Pejabat
(Office Tel)
0320847379
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
nurbaity@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Sijil Jabatan Perkhidmatan Awam Diploma Pengurusan Awam 2008
Ijazah International Islamic University Malaysia Bachelor in Human Sciences 2003

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Eksekutif Pentadbiran di D'INTERIEUR SDN BHD 2003
Penolong Pengarah di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka 2007
Penolong Pengarah di Jabatan Pembangunan Wanita 2008
Penolong Setiausaha di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 2009
Perunding Latihan Kanan di Institut Tadbiran Awam Negara 2015

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Khidmat Cemerlang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tahun 2015