logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
CIK PUTERI RAIDAH BINTI MEGAT RADZI
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7796
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
raidah@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI 2007

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Pengarah di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kelantan 2009-2012
Penolong Setiausaha di Unit Tatatertib dan Keutuhan, Bahagian Sumber Manusia, KKM 2012-2013
Penolong Setiausaha di Unit Integriti, KKM 2014
Penolong Setiausaha di Bahagian Perancang Jalan, KKR 2014-2017

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED