logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
CIK AZLIN BINTI RAMLI
Jawatan
(Position)
Perunding Latihan
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
0320847580
Telefon Bimbit
(HP No.)
0122417082
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
azlin@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Information Technology
2 Networking

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master UiTM Master of Science in Information Technology 2017
Ijazah UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 2005
Diploma Lanjutan AKADEMI INFOTECH MARA TEKNOLOGI MAKLUMAT 2001
Diploma AKADEMI INFOTECH MARA TEKNOLOGI MAKLUMAT 2000

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Cisco Certified IT Essential 6.0 Instructor

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Warisan Negara (JWN), Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian 1
Pegawai Teknologi Maklumat, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 8
Menjadi tenaga pengajar 4
Menjadi ahli KIK 2

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) tahun 2009 Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)