logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AHMAD SHAHROHMAN BIN MANSOR
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7691
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
shahrohman@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Human Resource Development (HRD)

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi Petronas (UTP) Kejuruteraan Geosains dan Petroleum 2011

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Perunding Latihan di INTAN Bukit Kiara 2015 - Sekarang

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED