logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN ANIS ROHAYU BINTI REMLI
Jawatan
(Position)
PENOLONG PENGARAH - SEKSYEN PERHUBUNGAN KORPORAT/SEKRETARIAT
Kluster
(Cluster)
INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7783
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
anisrohayu@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bimbingan dan Kaunseling/Motivasi
2 Komunikasi
3 Kumpulan Dinamik (GD) /Pengukuhan Pasukan (team building)
4 Multimedia
5 Pengurusan Acara/Majlis Rasmi
6 Perhubungan Awam (Public Relation)
7 Protokol dan Etiket Sosial

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
1. PENGACARAAN MAJLIS
2. PENGURUSAN MAJLIS
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah MULTIMEDIA UNIVERSITY BBA (HONS) MANAGEMENT WITH MULTIMEDIA 2005

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
PENOLONG PENGARAH, UNIT KORPORAT DAN ANTARABANGSA, INTAN BUKIT KIARA 2015-KINI
PERUNDING LATIHAN SUB KLUSTER PEMBANGUNAN MODAL INSAN (SKPMI), KLUSTER KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN EKSEKUTIF (KKPE), INTAN BUKIT KIARA 2012-2015
PENOLONG PENGARAH, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, CAWANGAN LATIHAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2009-2010
RETAIL BUSINESS CONSULTANT, CHEVRON MALAYSIA LIMITED 2006-2009

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS
REVISITING PUBLIC SERVICE VALUES : THE ROLE OF GOVERNMENT AND GOVERNANCE DI NHI, KOREA SELATAN

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
PESERTA TERBAIK KURSUS PENGACARAAN MAJLIS ANJURAN HAJI CHUARI SELAMAT