logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
NUR ZAINA BINTI MOHD NASSER
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03 20847489
Telefon Bimbit
(HP No.)
019 3405645
Faks
(Fax)
03 20934135
E-mel
(E-mail)
nurzaina@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bimbingan dan Kaunseling/Motivasi
2 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
3 Kumpulan Dinamik (GD) /Pengukuhan Pasukan (team building)
4 Pengurusan Strategik

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Pengurusan Awam 2014
Diploma Lanjutan Universiti Malaya Pentadbiran Awam 2014
Master Universiti Islam Antarabangsa (UIA) MBA in Strategic Management 2011
Ijazah Coventry University Business IT with International Business 2009

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 2011 - 2013

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED