logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHD AZRUL BIN MAT SAID
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pembangunan Profesional dan Etika
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847894
Telefon Bimbit
(HP No.)
0125720377
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
mohdazrul@intanbk.intan.my
Resume
CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Perolehan

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Perolehan Kerajaan
2. Kewangan Kerajaan
3. Kajian

BAKAT
TALENT
1. Sukan
2. Pengacara majlis
3. Imam surau
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Utara Malaysia Pengurusan Teknologi 2003
Diploma UiTM Pengurusan Perniagaan 2001

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Warehouse Executive, Total Logsitik Sdn. Bhd. 2004
Personal Financial Advisor, CIMB 2005
Kementerian Kewangan Malaysia 2006
INTAN Bukit Kiara 2014

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Panduan Tadbir Urus Akaun Amanah Sektor Awam : 2016
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED