logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AIZAL BIN MAZLAN
Jawatan
(Position)
PENGARAH WILAYAH
Kluster
(Cluster)
INTURA
Tel Pejabat
(Office Tel)
04-4218325
Telefon Bimbit
(HP No.)
019-566 6447
Faks
(Fax)
04-4214489
E-mel
(E-mail)
aizal@intura.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Dasar Antarabangsa
2 Kepimpinan
3 Pengurusan Projek

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master UNIVERSITY OF OTAGO, NEW ZEALAND INTERNATIONAL STUDIES 2010
Diploma INTAN PENTADBIRAN AWAM 2004
Ijazah INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA LAWS 2000

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. ADVOCATES & SOLICITORS HIGH COURT OF MALAYA

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
PEGUAM 2000-2003

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
BINTANG KEBAKTIAN MASYARAKAT (B.K.M.) KEDAH