logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN MELLISA CLARICE LEE
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
INTAN Sabah
Tel Pejabat
(Office Tel)
088-483 630
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
mellisa@intansabah.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Human Resource Management (HRM)
2 Pengurusan Kualiti (TQM)/ KIK
3 Perkhidmatan Pelanggan
4 Protokol dan Etiket Sosial

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Creativity Tools
2. Pengurusan Sumber Manusia (Perkhidmatan)
3. Audit EKSA
4. Panel Penilai KIK
5. WeServe

BAKAT
TALENT
1. Jurulapor
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Teknologi MARA Sains Pentadbiran 2015
Ijazah Universiti Teknologi MARA Pengurusan Perniagaan 2004

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Pegawai Tadbir dan Diplomatik 2010

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2017