logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN ASMAH BINTI MOHD WAZIR
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
0133888952
Telefon Bimbit
(HP No.)
0133888952
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
asmahwazir@intanbk.intan.my
Resume
CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Maklumat
2 Pengurusan Projek

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi Malaysia Sains Komputer 1997

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta 1997
Kementerian Antarabangsa Dan Industri 2002
Pejabat Tanah Dan Galian WP. Kuala Lumpur 2005
Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian pelancongan Dan Kebudayaan 2008
Institut Tadbiran Awam Negara, Bukit Kiara Kuala Lumpur 2017

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED