logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK ABDUL HAMID BIN AHMAD
Jawatan
(Position)
Timbalan Ketua Kluster
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847737
Telefon Bimbit
(HP No.)
012-9177760
Faks
(Fax)
603-20847700
E-mel
(E-mail)
hamidlgk@intanbk
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Information Technology

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Sains Komputer 1999
Ijazah Universiti Sains Malaysia (USM) Sains dan Teknologi Komputer 1986

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. ITIL Version 3 Foundation Examination, Institute for Information Science (EXIN)
2. Certificate of Professional Study: Strategic Management of Information Systems Program, Arthur D.Little Management Education Institute, Cambridge, Massachusetts, USA, 1995.

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Juruanalisa Sistem Sambilan di Bahagian Teknologi Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia. Jul 1986- Mac 1987
Juruanalisa Sistem Tingkatan Biasa di Bahagian Teknologi Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia Mac 1987- Dis 1996
Jawatan Latihan, JPA kerana melanjutkan pelajaran Peringkat Sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Sains Komputer Dis 1996 – Okt 1998
Penolong Pengarah (Juruanalisa Sistem Gred F3) di Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Okt 1998 - Okt 2000
Ketua Penolong Pengarah di Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia Okt 2000- Dis 2011
Timbalan Pengarah di Pusat Pembangunan Strategis ICT, Bahagian Teknologi Pengurusan (IMATEC), INTAN Kampus Utama Bukit Kiara Dis 2011- Dis 2014
Timbalan Ketua Kluster (Sub Kluster E_Pembelajaran Sektor Awam - EPSA), Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i_IMATEC), INTAN Kampus Utama Bukit Kiara. 2 Jan 2015 - Sekarang

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Kem. Pendidikan Malaysia -1992
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) - 2005