logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NURAIZAH BINTI MOHD ZAM
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847669
Telefon Bimbit
(HP No.)
+60123170147
Faks
(Fax)
03-20922139
E-mel
(E-mail)
nuraizah@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Blue Ocean Leadership (B.O.L.)
2. Transformational Leadership & Organisation Management

BAKAT
TALENT
1. Pengacaraan Majlis
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Putra Malaysia Pengurusan Sumber Tanah 2013
Diploma INTAN Pengurusan Awam 2006
Ijazah Universiti Teknologi MARA (UiTM) Undang-undang 2002
Ijazah Universiti Teknologi MARA (UiTM) Undang-undang 2001

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Diterima dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara (2002)

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Perunding Latihan Kanan, INTAN, JPA 2016 - sekarang
Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 2013 - 2016
Ketua Penolong Pengarah, Unit Latihan dalam Perkhidmatan, JPA 2011 - 2013
Ketua Penolong Setiausaha, Sektor Air, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 2009 - 2011
Penolong Setiausaha Kanan, Bahagian Hal Ehwal Lembah Klang, Kementerian Wilayah Persekutuan 2007 - 2009
Penolong Setiausaha, Kementerian Wilayah Persekutuan 2004 - 2007

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED