logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
DR. AZMI BIN OMAR
Jawatan
(Position)
KETUA UNIT KORPORAT DAN ANTARABANGSA
Kluster
(Cluster)
INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
0320847204
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
0320939490
E-mel
(E-mail)
azmi.omar@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Blue Ocean Strategy
2 Human Resource Management (HRM)
3 Information Technology
4 Kajian Penyelidikan
5 Pengurusan Kewangan
6 Pengurusan Maklumat
7 Pengurusan Projek
8 Polisi Awam

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Pengurusan Sistem Maklumat
2. Blue Ocean Strategy
3. Pengurusan Sumber Manusia

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
PhD. Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland Information Systems 2017
Diploma INTAN Pengurusan Awam 2006
Master The University of Salford, UK Data Telecommunications and Networks 2004
Ijazah Universiti Teknologi MARA, Shah Alam Information Technology 2000
Diploma Institut Teknologi MARA, Arau Perlis Business Studies 1995

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Personnel Assistant, MODENAS Sdn. Bhd., Gurun, Kedah (Mac 1996 - Oct 1997) 1996
System Engineer, Infopro Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Sselangor (Sept 2000 - May 2002) 2000
Pensyarah, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Perlis (Jun 2014 - Ogos 2005) 2004
Penolong Pengarah (M41), Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Ogos 2005 - 2007
Penolong Pengarah (M44), Seksyen Kewangan dan Akaun, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2007 - Dis 2009
Ketua Penolong Pengarah (M48),Seksyen Pembangunan Perniagaan Bumiputera,Bahagian Pembangunan Keusahawanan,Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) 2010 - Sept 2012
Perunding Latihan Kanan, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, INTAN Bukit Kiara Ogos 2016 - Nov 2018
Ketua Unit, Unit Korporat dan Antarabangsa, INTAN Bukit Kiara Dis 2018 - kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles
Omar, A., Bass, J. M., & Lowit, P. (2016). Exploring the Factors that Influence the Success of Insourced Government ICT Projects. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 77.

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS
Omar, A., Bass, J. M., & Lowit, P. (2015, November). Insourcing A Government Information System An analysis using institutions and the capability approach. In Information Society (i-Society), 2015 International Conference on (pp. 91-96). IEEE.
Omar, A., Bass, J.M., Lowit, P., (2015). Insourcing a Government Information System: A Case Study. 13th International Conference on Social Implications in Developing Countries, Negombo, Sri Lanka. pp. 198 – 210
Omar, A., Bass, J.M., Lowit, P., (2014). A Grounded Theory of Open Government Data: A Case Study in the UK. 18th UKAIS International Conference on Information System, Oxford, United Kingdom

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2007
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2011
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2017