logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHD NAZIM BIN ANNAS
Jawatan
(Position)
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN (M)
Kluster
(Cluster)
INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
032084 7209
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
nazim.annas@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Human Resource Development (HRD)
2 Human Resource Management (HRM)
3 Perkhidmatan Pelanggan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Putra Malaysia Pembangunan Sumber Manusia (HRD) 2018
Ijazah Multimedia Universiti Teknologi Maklumat 2002

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013
Anugerah Khidmat Cemerlang MAMPU 2015
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2008
Anugerah Olahragawan JPM 2015