logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AMIR HAMZAH BIN SHAHARI
Jawatan
(Position)
PUSTAKAWAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-7966 1565
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
amir@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Maklumat

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi MARA Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Pengurusan Sistem Maklumat) Dengan Kepujian 1999

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED