logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AHMAD SHAHIR BIN MOHD YUSUF
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam
Tel Pejabat
(Office Tel)
03 2084 7652
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
03 2093 4514
E-mel
(E-mail)
ashahir@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Audit
2 Pengurusan Kewangan
3 Pengurusan Perniagaan
4 Perakaunan

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Perakaunan
2. Pengurusan Kewangan
3. Pengauditan

BAKAT
TALENT
1. Sukan - Larian
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi MARA Perakaunan 2006
Diploma Universiti Teknologi MARA Perakaunan 2004

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Chartered Accountant (Malaysia) - C.A.(M)
2. Chartered Public Finance Accountant (CPFA) UK

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
PricewaterhouseCoopers (PwC) Malaysia 2007
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP), Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM), Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 2008
Bahagian Akaun, Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR) 2009
Bahagian Akaun, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia 2014
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2015

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2017
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2013