logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN ANIS RIZANA BINTI MOHD ZAINUDIN @ MOHD ZAINUDDIN
Jawatan
(Position)
Felo Penyelidik Kanan
Kluster
(Cluster)
Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar
Tel Pejabat
(Office Tel)
603-20847890
Telefon Bimbit
(HP No.)
60126722035
Faks
(Fax)
603-20921512
E-mel
(E-mail)
anis@intanbk.intan.my
Resume
CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Belanjawan
2 Good Governance
3 Pengurusan Kewangan
4 Pengurusan Perniagaan

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. CORPORATE FINANCE
2. SECURITY ANALYSIS
3. INVESTMENT ANALYSIS

BAKAT
TALENT
1. TEACHING
2. RESEARCH
3. CONSULTATION
4. FACILITATION
5. PUBLICATION
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Lain-lain CERTIFIED INTEGRITY OFFICER (CEIO), AKADEMI PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (MACA) INTEGRITI , TADBIR URUS DAN PENCEGAHAN RASUAH 2015
Lain-lain ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM, HARVARD BUSINESS SCHOOL, USA PENGURUSAN 2011
Master UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEWANGAN 2004
Diploma DIPLOMA PENGURUSAN AWAM, INTAN PENGURUSAN AWAM 1995
Ijazah WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, KALAMAZOO, USA KEWANGAN 1992
Diploma INSTITUT TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM ANALISA PELABURAN 1990

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
PERKHIDMATAN AWAM 22
GENERAL MANAGER AT MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD 2

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
ARTIKEL MENDAKAPI ALAM DALAM BUKU INTROSPEKSI MINDA (2016)
ARTIKEL KEPENTINGAN TADBIR URUS BAIK DALAM KERANGKA KEPIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM BUKU KEPIMPINAN TRANSFORMATIF MENEROKAI TRAJEKTORI BAHARU (2016)
PANDUAN TADBIR URUS AKAUN AMANAH (2016)
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS
MEMBENTANGKAN KERTAS BERTAJUK "EMERGING ROLES OF PUBLIC SECTOR LEADERS" SEWAKTU 2ND DEPUTY SECRETARIES OF SINGAPORE AND SECRETARY GENERALS OF MALAYSIA JOINT SEMINAR AND GAMES 2014 DI SINGAPURA

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TAHUN 1998 DAN 2007
PENERIMA GOLDEN KEY HONOR SOCIETY AWARD DAN WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, USA
PELAJAR TERBAIK KURSUS ADVANCED LEADERSHIP MANAGEMENT PROGRAMME (ALMP)