logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NORAZLILA BINTI ISMAIL
Jawatan
(Position)
Perunding Latihan
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7624
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
nora.ismail@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Kepimpinan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Diploma INTAN Diploma Pengurusan Awam (DPA) 2012
Ijazah Universiti Malaya Sains Komputer 2002

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Setiausaha di Bahagian Pembangunan, Kementerian Pelajaran Malaysia 2009-2011
Penolong Pengarah di Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2011-2014
Penolong Pengarah di Unit Korporat dan Antarabangsa, INTAN Jun 2014- Mei 2017
Perunding Latihan di Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, INTAN Mei 2017 - kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Perkhidmatan Awam 2016