logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AHMAD FAISAL BIN AHMAD RAMZI
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-7966 1532
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
ahmadfaisal@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Dasar Antarabangsa
2 Human Resource Management (HRM)

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Bahasa Inggeris (ELPA Band 4)

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Sijil Institute of Diplomacy & Foreign Relations (IDFR), Ministry of Foreign Affairs Malaysia (Wisma Putra) Diplomatic Training Course for PTD Officers 2009
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Pengurusan Awam 2008
Ijazah Universiti Malaya Sains (Bioteknologi) 2006

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Bahagian Dasar Sosial Negara, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 2007 - 2008
Bahagian Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala, Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) 2008-2009
Bahagian Hal Ehwal Luar ASEAN, Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia, Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) 2009 - 2010
Kedutaan Besar Malaysia di Sana'a, Republik Yemen 2010 - 2013
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) 2013 - 2014
Sub Kluster Pembangunan Pengurusan, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Jalan Elmu 2014 - Kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Wacana Bitara INTAN - Naratif Baharu Perkhidmatan Awam (2015)
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Kementerian Luar Negeri Tahun 2012