logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHD HASIM BIN UJANG
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN (KHAS UNTUK PENYANDANG)
Kluster
(Cluster)
Ex-INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
088-483 626
Telefon Bimbit
(HP No.)
010-7602158
Faks
(Fax)
088-473648
E-mel
(E-mail)
hasim@intansabah.intan.my
Resume
CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Blue Ocean Strategy
2 Dasar Antarabangsa
3 Human Resource Development (HRD)
4 Kepimpinan
5 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
6 Perundingan
7 Polisi Awam

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Public Speaking and Presentation Skills
2. Penyediaan Memorandum Jemaah Menteri
3. Penyediaan Nota Jemaah Menteri
4. Penyediaan Kertas Kasar dan Teks Ucapan YB Menteri/Ketua Jabatan.
5. Penulisan Jurnal dan Artikel
6. Kemahiran Bahasa Inggeris mengatasi aras purata

BAKAT
TALENT
1. Menulis lirik lagu.
2. Berenang dan menyelam asas.
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Malaya Sarjana Dasar Awam (Antarabangsa) 2015
Ijazah Universiti Multimedia Melaka Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) 2005
Sijil Majlis Peperiksaan Malaysia Malaysian University English Test (MUET) Band 5 2001

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. International English Language Test System (IELTS) Band 7.5

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia (BKPSM), MAMPU, JPM 2005 -2009
Penolong Pengarah Kanan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Wilayah Sabah dan Labuan, JPM 2009 - 2011
Penolong Setiausaha, Bahagian Asia Barat, Jabatan Hubungan Dua Hala, Kementerian Luar Negeri 2011
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, JPM 2011 - 2013
Cuti Belajar Tanpa Biasiswa 2013 - 2015
Ketua Penolong Setiausaha menanggung tugas Timbalan Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 2015 - 2016
Ketua Penolong Pengarah, Sektor Khidmat Pengurusan, Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), KPM 2016 - 2017
Perunding Latihan (Khas Untuk Penyandang), INTAN Kampus Sabah 2017 - 2018

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010