logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NUR SHAHIDAH BINTI ABU HANIFAH
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kecemerlangan Bahasa
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-7966 1555
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
nurshahidah@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bahasa

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Malaya Sarjana Muda Bahasa & Linguistik (Bahasa Inggeris) 2010

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Perunding Latihan 2018

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED