logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NORHASLIDA BINTI MOHD NOR
Jawatan
(Position)
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Kluster
(Cluster)
INTIM
Tel Pejabat
(Office Tel)
09-862 9058
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
lida@intim.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Pengurusan Maklumat

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah UiTM Shah Alam Sarjana Muda Teknologi Maklumat 2003
Diploma UiTM Dungun Sains Komputer 2000

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Pekerja Cemerlang 2018