logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
NUR RABBANI BIN ABDULLAH
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
0320847333
Telefon Bimbit
(HP No.)
0105055916
Faks
(Fax)
0320934135
E-mel
(E-mail)
rabbani@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bimbingan dan Kaunseling/Motivasi
2 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
3 Kumpulan Dinamik (GD) /Pengukuhan Pasukan (team building)
4 Pemasaran
5 Pengurusan Perniagaan
6 Pengurusan Perubahan
7 Pengurusan Strategik

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Diploma Lanjutan INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) PENGURUSAN AWAM 2009
Master OPEN UNIVERSITY MALAYSIA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 2009
Ijazah UNIVERSITI MALAYA SYARIAH DAN PENGURUSAN 2005

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
PENOLONG SETIAUSAHA/ SETIAUSAHA KESELAMATAN DAERAH,MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (TERENGGANU), JABATAN PERDANA MENTERI 2007
PENYELARAS PROGRAM, PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL, INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA. 2009
PERUNDING LATIHAN KANAN, KLUSTER KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN EKSEKUTIF, INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA 2016

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
ANUGERAH PERDANA MENTERI, DPA 2/2008