logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHAMAD EZAT HAQIM BIN ABDUL KARIM
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Ex-INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
0320847765
Telefon Bimbit
(HP No.)
01152147002
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
ezathaqim@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Human Resource Development (HRD)
2 Human Resource Management (HRM)
3 ICT Security
4 Information Technology
5 Islamic Banking
6 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
7 Key Performance Indicator (KPI)
8 Pengurusan Maklumat
9 Pengurusan Prestasi

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Pembangunan sistem ICT/ HRD melalui platform SAP/ Open Source yang lain
2. Pembangunan sistem "Paperless"

BAKAT
TALENT
1. Pengacaraan Majlis
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknikal Malaysia Melaka Pengurusan Teknologi 2013
Sijil Kolej Matrikulasi Johor Sains Biologi 2009

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Member of Institute of Marketing Malaysia

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 2012
Bank Muamalat Malaysia Berhad 2013
BASF-PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd. 2015

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED