logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN AZIBA BINTI HAJI RASHIDI
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
INTAN Sarawak
Tel Pejabat
(Office Tel)
082-592062
Telefon Bimbit
(HP No.)
017-4747871
Faks
(Fax)
082-618660
E-mel
(E-mail)
aziba@intanswk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bimbingan dan Kaunseling/Motivasi
2 Dasar Antarabangsa
3 Kepimpinan
4 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. PERUNDINGAN
2. MOTIVASI
3. IMEJ DAN KETRAMPILAN

BAKAT
TALENT
1. MENULIS SAJAK/CERPEN
2. PENGACARAAN MAJLIS
3. DEKOR RUMAH
4. MEMOTIVASI
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master MONASH UNIVERSITY, AUSTRALIA INTERNATIONAL RELATIONS 2010
Diploma INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) PENGURUSAN AWAM 2003
Ijazah UNIMAS HUBUNGAN ANTARABANGSA 2000
Diploma INSTITUT TEKNOLOGI MARA PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH 1992

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. SIJIL TRAININGS ON TRAINERS (INTAN)

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED