logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AHMAD BKHTIAR BIN JAMBURI
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7708
Telefon Bimbit
(HP No.)
0192636988
Faks
(Fax)
03-2084 7700
E-mel
(E-mail)
tia@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Information Technology
2 Networking
3 Pembangunan Sistem
4 Pengurusan Maklumat

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Diploma INTAN Diploma Pengurusan Maklumat 1998
Sijil INTAN Sijil Pengaturcaraan Komputer 1985

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration
2. Cisco Certified IT Essential 6.0 Instructor
3. Certified Professional Requirement Engineering (CPRE) MSTB
4. Certified Tester, Foundation Level (CTFL) MSTB
5. Certified in Knowledge Management (PoKM) JT Frank Academy

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
1. Membangunkan sistem aplikasi 10 tahun
2. Menjadi tenaga pengajar 15 tahun
3. Menjadi ahli KMK dan juga sebagai Fasilitator KMK 5 tahun
4. Menjadi AJK penyediaan Spesifikasi Teknikal dan AJK penilaian Teknikal berkaitan ICT 10 tahun
5. Menjadi panel penilaia KMK dan projek Inovasi. 5 tahun
6. Menjadi Panel Penggubal soalan-soalan untuk pengesahan kenaikan pangkat, pengesahan jawatan dan PTK berkatain topik. ICT. 3 Tahun
7. Menjadi ahli dan pengerusi panel temuduga SPA. 5 tahun
8. Menjadi AJK Sebutharga INTAN 2 tahun
10.Mengetuai unit perkhidmatan teknikal ICT: melibatkan perancangan, perolehan, penyenggaraan dan pelupusan asset. 2

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
AHLI MANGKU NEGARA (AMN) 2016
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) 2015
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) 2004
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) 1992