logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK AZIZUL BIN ALIAS
Jawatan
(Position)
Pengarah Wilayah
Kluster
(Cluster)
IKWAS
Tel Pejabat
(Office Tel)
07-7782501
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
azizul@ikwas.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Human Resource Management (HRM)
2 ISO
3 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
4 Key Performance Indicator (KPI)
5 Kumpulan Dinamik (GD) /Pengukuhan Pasukan (team building)
6 Organisation Behaviour
7 Pengurusan Kualiti (TQM)/ KIK

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Malaya Pentadbiran Perniagaan (MBA) 2007
Diploma INTAN Pengurusan Awam 2000
Ijazah Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) Undang-Undang 1998

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Ditertima masuk dan didaftaraikan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebagai Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya- 1999

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya 1999
Penyelaras Projek, Unit Diploma Pengurusan Awam, INTAN 2000-2003
Penyelaras Projek, Unit Korporat INTAN 2003-2004
Penolong Setiausaha, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi 2006 - 2007
Ketua Penolong Setiausaha, Seksyen Ekonomi Wilayah, UPEN Negeri Sabah, Jabatan Ketua Menteri Sabah 2007 - 2009
Pegawai KPI kepada YB Menteri Kerja Raya 2009-2010
Penyelaras Projek Kanan, UDPA INTAN 2010 - 2011
Senior Manager (JPA Program Cross Fertilization), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 2011-2012
Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Perkhidmatan JPA 2012
Pengarah Wilayah, INTAN Kampus Wilayah Selatan (IKWAS) 2015 -

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles
Gagasan Johor Berkemajuan: Memacu Pembangunan Inklusif (2017) - INTAN & Fakulti Pengurusan UTM
Impact Study on Identified Learning Programmes: ROI Perspective in the context of Securities Commisssion (2012)
The ISO 9000 Implementation and its Impact on Employee Job Satisfaction & Organizational Commitment: Case of Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah (2007)

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JPA - 2002
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPEN Sabah - 2008
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPEN Sabah - 2009