logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHD RASIHAN BIN ARIF
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Ex-INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7443
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
rasihan@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Blue Ocean Strategy
2 Grafik dan Rekabentuk
3 Kepimpinan
4 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
5 Multimedia

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. THEORY BLUE OCEAN
2. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

BAKAT
TALENT
1. MULTIMEDIA MONTAJ
2. MULTIMEDIA VIDEO HIGHLIGHT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Pengurusan Teknologi (Pembuatan) 2004

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 2007

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
BUKU PANDUAN PROFILING EXPERT TEAM FOR BLUE OCEAN LEADERSHIP IN GOVERMENT
Artikel Jurnal/Journal Articles
PENGOPERASIAN BLUE OCEAN LEADERSHIP DI JPA: SATU DIMENSI BAHARU KEPIMPINAN TRANSFORMASI

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG BAGI TAHUN 2012
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG BAGI TAHUN 2015
JOHAN ANUGERAH INOVATOR JPA BAGI TAHUN 2010
NAIB JOHAN ANUGERAH INOVATOR JPA BAGI TAHUN 2011
NAIB JOHAN ANUGERAH INOVATOR JPA BAGI TAHUN 2012