logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN RAHAYU BINTI AHMAD
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
INTIM
Tel Pejabat
(Office Tel)
09-8629007
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
rahayu@intim.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
2 Komunikasi
3 Pengurusan Acara/Majlis Rasmi
4 Perkhidmatan Pelanggan
5 Protokol dan Etiket Sosial

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SARJANA SAINS PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 2014
Diploma INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA DIPLOMA PENGURUSAN AWAM 2006
Ijazah UNIVERSITI SAINS MALAYSIA IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI 2003

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED