logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
DR ONG GUA PAK
Jawatan
(Position)
Felo Penyelidik Kanan
Kluster
(Cluster)
Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar
Tel Pejabat
(Office Tel)
Telefon Bimbit
(HP No.)
0123017939
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
ong@intanbk.intan.my
Resume
CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Blue Ocean Strategy
2 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
3 Key Performance Indicator (KPI)
4 Metodologi Penyelidikan
5 Organisation Behaviour
6 Pengurusan Kewangan
7 Pengurusan Perubahan
8 Pengurusan Strategik

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. Blue Ocean Strategy
2. Risk Management
3. Strategic Planning

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
PhD. Graduate School of Management UPM Pengurusan 2007
Master UKM Sarjana Pentadbiran Perniagaan 1998
Master University of Hull, UK Sarjana Pentadbiran Perniagaan 1997
Diploma Lanjutan INTAN DPA 1987
Diploma Lanjutan UKM Dip. Ed 1986
Ijazah UKM BA(Hons) 1985

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED