logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NUR FAIEZAH BINTI MOHAMAD HANAFIAH
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7695
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
faiezah@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA TEKNOLOGI MAKLUMAT (SAINS MAKLUMAT) 2018
Ijazah UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAINS KOMPUTER 2003

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Politeknik Sultan Azlan Shah Behrang Perak 2004-2008
Institut Tanah & Ukur Negara 2008-2010
Hospital Teluk Intan 2010-2013
Bahagian Pengurusan Maklumat Strategik, Jabatan Perkhidmatan Awam, Putrajaya 2016-2017
INTAN Bukit Kiara 2018

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Kelestarian Warisan Budaya Melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED