logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
DR. AHMAD ZAIRY BIN MOHD SOIEB
Jawatan
(Position)
FELO PENYELIDIK KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847698
Telefon Bimbit
(HP No.)
013-7061569
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
zairy@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Bahasa
2 Human Resource Development (HRD)
3 Kajian Penyelidikan
4 Kepimpinan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
PhD. Universiti Putra Malaysia Pembangunan Sumber Manusia (Kepimpinan) 2016
Master Universiti Putra Malaysia Pembangunan Sumber Manusia (Pengurusan Konflik) 2005
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara Pengurusan Awam 1999
Ijazah Universiti Sains Malaysia Sains Gunaan (Bioteknologi) 1995

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Pegawai Pemasaran (Selangor Industrial Corporation) 1995
Tutor (Kolej Mara Kuala Nerang) 1996
Kementerian Kesihatan Malaysia 1996 - 2003
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 2005 - 2008
Jabatan Perkhidmatan Awam (Bahagian Perkhidmatan) 2008 - 2010
Jabatan Perkhidmatan Awam (Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar) 2014 - 2018
Institut Tadbiran Awam Negara 2018 - kini

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Lembaran Info Pugar Bahasa
Karya Sasana Bahasa
Lembaran Info Pugar Bahasa II
Karya Sasana Bahasa II
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED