logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN ROZANAH BINTI ABD HAMID
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
INTAN Sabah
Tel Pejabat
(Office Tel)
088-483631
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
rozanah@intansabah.intan.my
Resume
CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master UPM PENTADBIRAN PERNIAGAAN 2001

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
TELEKOM MALAYSIA BERHAD 2001

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED