logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN NURAINI BINTI ROSLAN
Jawatan
(Position)
Pegawai Tadbir
Kluster
(Cluster)
INTAN
Tel Pejabat
(Office Tel)
+60193651103
Telefon Bimbit
(HP No.)
+60193651103
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
nuraini@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
1. PENGACARAAN MAJLIS
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah UNIVERISITI TEKNOLOGI MARA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 2011

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. DIDAFTARAI SEBAGAI PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA (MALAYA)

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
CONVEYANCING, TETUAN LIM HAN BOON & CO 2011-2012
PEMBANGUNAN ORGANISASI, JABATAN PERDANA MENTERI 2012-2014

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED