logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK MOHAMAD ANUARDI BIN HAJANI
Jawatan
(Position)
Pengarah Wilayah
Kluster
(Cluster)
INTAN Sarawak
Tel Pejabat
(Office Tel)
082-592100
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
082-615060
E-mel
(E-mail)
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Kepimpinan
2 Perolehan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Kebangsaan Malaysia Ekonomi 2016
Diploma Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Diploma Pengurusan Awam 2002
Ijazah Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Pentadbiran Perniagaan 2000

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Penolong Setiausaha Unit Multilateral, Seksyen Antarabangsa, Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan (MOF) 2002-2006
Penolong Setiausaha, Unit Multilateral, Seksyen Antarabangsa, Bahagian Ekonomi Antarabangsa, Kementerian Kewangan (MOF) 2006
Ketua Penolong Setiausaha, Unit Multilateral, Seksyen Antarabangsa, Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan (MOF) 2006-2008
Ketua Penolong Setiausaha, Unit Pembuatan, Seksyen Makro, Sektor Makro, Analisa Ekonomi dan Antarabangsa,Kementerian Kewangan (MOF, Kementerian Kewangan (MOF) 2009
Ketua Penolong Pengarah, Seksyen Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri 2012
Pengarah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri (JPM) 2012-2014
Timbalan Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak, Perbendaharaan Malaysia Sarawak 2014-2018
Pengarah Wilayah INTAN Sarawak, Jabatan Perkhidmatan Awam 2018

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED