logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
AHMAD HELMI BIN MOHD ISA
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-20847806
Telefon Bimbit
(HP No.)
019-5652512
Faks
(Fax)
03-20847700
E-mel
(E-mail)
helmi@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 Information Technology
2 Networking
3 Perolehan

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Malaya Master of Computer Science 2009
Ijazah Universiti Utara Malaysia Bachelor of Infomattion Technology 2003

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Automasi Pejabat, Aset ICT, Video Conferencing 2005 - 2009
Pengurusan Projek, MS ISO/IEC 27001: 2007 - Information Security Management Systems, Pengurusan Rangkaian dan Pusat Data 2009 - 2010
MS ISO/IEC 27001: 2007 - Information Security Management Systems, Pengurusan Rangkaian dan Pusat Data 2011 - 2017

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016