logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
ENCIK ABDUL HAMID @ HAMID BIN HAJI HASSAN
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN KANAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7496
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
abdulhamid@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE

KOMPETENSI
COMPETENCIES

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Master Universiti Utara Malaysia Pengurusan Awam 2011
Diploma INTAN Pengurusan Awam 2007
Master Universiti Utara Malaysia Teknologi Maklumat 2004
Ijazah Universiti Sains Malaysia Sains Komputer 1993

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE
Ketua Penolong Pegawai Daerah Seberang Perai Utara (Khidmat Pengurusan) Apr 2011 - Sept 2013
Ketua Unit Kewangan, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang 2010 - Apr 2011
Penolong Pengarah Unit Naik Pangkat, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang 2008 - 2010
Penolong Pengarah, Unit Pentadbiran, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Jun 2007 - 2008
Penolong Pengarah, Bahagian Keselamatan Negara (BKN) Negeri Kedah Dis 2005 - Jan 2007

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Tiada
Artikel Jurnal/Journal Articles
Tiada

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS
Tiada

ANUGERAH
AWARD RECEIVED
Tiada