logo

Pangkalan Data Pakar INTAN
Utama Senarai Pakar Login Hubungi

Pakar INTAN

INTAN Expertise

Nama
(Name)
PUAN AZIAN BINTI ZUBIR
Jawatan
(Position)
PERUNDING LATIHAN
Kluster
(Cluster)
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
Tel Pejabat
(Office Tel)
03-2084 7728
Telefon Bimbit
(HP No.)
Faks
(Fax)
E-mel
(E-mail)
azian@intanbk.intan.my
Resume
CV
Tiada Resume
No CV

BIDANG KEPAKARAN
AREAS OF EXPERTISE
1 ICT Security
2 Information Technology
3 Pembangunan Sistem

KOMPETENSI
COMPETENCIES
1. PEMBANGUNAN LAMAN WEB

BAKAT
TALENT
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Kelulusan Universiti/kolej Jurusan Tahun
Ijazah UUM Teknologi Maklumat 2000
Diploma UPM Sains Komputer 1998

KELAYAKAN PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
1. Information Security Management Systems Auditor (BS ISO/IEC 27001:2013)

PENGALAMAN BEKERJA
WORK EXPERIENCE

TERBITAN
PUBLICATIONS
Buku/Books
Artikel Jurnal/Journal Articles

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
SEMINAR PAPERS PRESENTED IN LAST 5 YEARS

ANUGERAH
AWARD RECEIVED